Om Linnea

Den akademiska damkören Linnea grundades år 1997 av Linköpings universitets director musices emeritus Hans Lundgren. Kören är en av fyra ensembler verksamma på Musik vid Liu. Linnea har cirka 40 korister och leds sedan 2009 av dirigenten Merete Ellegaard.

Linnea har genom året gjort flertalet inspelningar och deltagit i internationella körtävlingar. Kören har även arrangerat en damkörsfestival i Linköping i samband med sitt 25-års jubileum 2022. Varje år framträder Linnea på konserter både i egen och andras regi, ofta i samarbete med ensebler såsom Norrköping symfoniorkester, Linköpings Studentsångare och Linköpings Akademiska Orkester.

Kören drivs som en förening som har ett tätt samarbete med universitetet kring konserter och andra andra arrangemang. Körens medlemmar består delvis av studenter och alumner, men även körsångare utan koppling till universitetet.

Evenemang

Linnea har under åren skapat sig ett antal traditioner, varav det främsta återkommande inslaget är Linneas luciakonsert i december. Vi lussar även för företag/organisationer som önskar besök av Lucia med följe.

Utöver luciatågen brukar vi ordna någon egen konsert varje läsår. Det är inte ovanligt att Linnea framträder vid "Akademiska festkonsert" som Linköpings universitet arrangerar i samband med promoveringar.

En annan återkommande tradition sedan år 2015 är att Linnea årligen anordnar en välgörenhetskonsert "Ett knippe kvinnokamp" på den internationella kvinnodagen 8:e mars tillsammans med kvinnofrämjande föreningar i Linköping.