Inspelning och Media

Inspelningsprojekt Newborn Wings:

Dirigent: Merete Ellegaard

Projektgrupp: Amanda, Caroline, Johanna G, Julia A, Sonya, Louice

Omslag: Caroline Gunnarson