Om Linnea

Den akademiska damkören Linnea är damkören vid Linköpings universitet. Kören grundades år 1997. Idag består Linnea av cirka 50 korister. Merete Ellegaard är Linneas dirigent sedan 2009. Repertoaren innehåller blandad musik för framförallt fyrstämmig damkör. Linnea framträder dels vid egna konserter, men också vid fester och konferenser, ibland tillsammans med broderkören Linköpings studentsångare, LKSS.

Du måste inte vara student för att vara med i Linnea. Även du som inte pluggar vid LiU är välkommen att vara med, däremot är det bra om du har sjungit i kör tidigare eller har annan musikalisk bakgrund. Läs mer under Bli Linnea.

Evenemang

Linnea har under åren skapat sig ett antal traditioner, varav det främsta återkommande inslaget är Linneas luciakonsert i december. Vi lussar även för företag/organisationer som önskar besök av Lucia med följe.

Utöver luciatågen brukar vi ordna någon egen konsert varje läsår. Det är inte ovanligt att Linnea framträder vid "Akademiska festkonsert" som Linköpings universitet arrangerar i samband med promoveringar.

En annan återkommande tradition sedan år 2015 är att Linnea årligen anordnar en välgörenhetskonsert "Ett knippe kvinnokamp" på den internationella kvinnodagen 8:e mars tillsammans med kvinnofrämjande föreningar i Linköping.

Även om Linnea mest ger konserter i Linköping med omnejd, har vi under årens lopp hunnit med att besöka bland annat Åbo, Uleåborg, Helsingborg, Tartu, Göteborg och Wales!