Om Linnea

Linnea är damkören vid Linköpings universitet och grundades 1997. Kören består av cirka 45 sångerskor och repertoaren innehåller mycket blandad musik för framförallt fyrstämmig damkör. Sedan 2009 är vår dirigent Merete Ellegaard. Kören framträder dels vid egna konserter, vid fester och konferenser samt tillsammans med broderkören Linköpings studentsångare.

Du måste inte vara student för att vara med i Linnea. Även du som inte pluggar vid LiU är välkommen att vara med, däremot är det bra om du har sjungit en del i kör tidigare eller har annan musikalisk bakgrund. Läs mer under Bli Linnea.

Evenemangen

Linnea har under åren skapat sig ett antal traditioner, varav det främsta återkommande inslaget är våra luciatåg i december. Vi lussar även för företag eller andra organisationer som vill få ett besök av Lucia med följe.
Utöver luciatågen brukar vi ordna någon egen konsert varje läsår och det är inte ovanligt att Linnea framträder vid den akademiska festkonserten som universitetet arrangerar i samband med promoveringar. En annan återkommande tradition är att vi anordnar välgörenhetskonserten Ett knippe kvinnokamp på den internationella kvinnodagen 8/3 tillsammans med kvinnofrämjande föreningar i Linköping.

Även om Linnea mest ger konserter i Linköping med omnejd, har vi under årens lopp hunnit med att besöka bland annat Åbo, Helsingborg, Tartu, Göteborg och Wales!