Festival 2022

Den akademiska damkören Linnea bjuder in till Damkörsfestival 26-29 maj 2022. Håll till godo, mer information kommer snart!

Kontakta festival2022@damkorenlinnea.se vid frågor.